ที่ตั้งโครงการ

ห้อง 207 ชั้น 2 ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทร.  02 310 8483 ถึง 89 ต่อ 12, 19

แฟกซ์  02 310 8494

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: www.facebook.com/asianstudies.ru